Mark de Waard

Mark de Waard teelt aardappelen rondom zijn bedrijf in Kommerzijl. De boerderij staat er al sinds 1724. Mark is een teler die tot vandaag de dag het handrapen nog in stand heeft gehouden. Mensen uit de omgeving mogen hun eigen aardappelen van het land rapen. Behalve aardappelen teelt Mark ook graan en suikerbieten. Op de 28 ha van zijn in totaal 135 ha verbouwt hij Eigenheimers, Irene, Rode Star en Bildtstar.

’Suikerbieten en graan zijn eenvoudig, maar aardappelen zijn gevoelig in de teelt’. Het komt er continu op aan of je op het juiste moment het goede doet. Wel of niet beregenen, wanneer beregenen… Niet te vroeg rooien, maar ook niet te laat. Het is een hele kunst de juiste inschatting te maken. Je weet eigenlijk altijd achteraf pas wat het beste moment was.

Gelukkig helpt de ervaring om steeds beter in te schatten hoe je tot de beste kwaliteit komt. De kwaliteit moet goed zijn want we verkopen ook aan huis, dus als het niet goed is, krijgen we dat echt wel te horen!

 

Mark de Waard, Ooster Waarddijk 10, Kommerzijl