Jongens van de Klei Biologisch

Niets zo mooi als het geluid van vogels boven een zonnig aardappelveld. Niet alleen vanwege het gezang, maar vooral omdat vogels enorm belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Vogels zijn beschermers van een gezond ecosysteem.

>

Steun de vogelstand

Veel biologische telers hebben houtwallen of bloemenranden langs hun aardappelvelden. Vogels en roofinsecten wonen in de houtwallen en eten plaaginsecten zoals rupsen en luizen.

Daarom doneren wij ieder jaar een bedrag aan een vogelbeschermingsinitiatief. Van iedere verkochte verpakking biologische Jongens van de Klei kruimig of vastkokend, gaat een vast bedrag naar het gekozen project.

>

Gele kwikstaart

Het project voor dit jaar is onderzoek naar de gele Kwikstaart. Een klein geel vogeltje dat zich prima thuis voelt in aardappelpercelen.

Bij Stichting Grauwe Kiekendief / Kenniscentrum Akkervogels (GKA), een kennisorganisatie op het gebied van de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in het agrarisch gebied, spreken we met Jitty Hakkert, veldmedewerkster bij deze stichting, over akkervogels in Nederland en natuurlijk de Gele Kwikstaart.

Lees het hele interview op de website van Landjuweel